top of page

נקע בקרסול

תמצית:

הקרסול מיוצב ע"י מספר רצועות ושרירים סביבו. נקע בקרסול הוא פגיעה טראומתית בדרגות חומרה שונות באותם מבנים מייצבים, ברוב המקרים במנגנון סיבובי בעוצמה גבוהה. לאחר נקע בקרסול לרוב יופיעו כאבים ונפיחות, מגבלה בטווחי תנועה ובנשיאת משקל ותפגע יכולת היציבות של הקרסול על כן קיים סיכון גבוהה לפציעה חוזרת. החדשות הטובות הן כי קיים טיפול יעיל בפיזיותרפיה לזרוז החזרה לפעילות לאחר נקע בקרסול ולהורדת הסיכון לפציעה חוזרת.  

 
רקע:

הקרסול הינו מפרק בין עצם השוק לבין עצמות כף הרגל. מפני שהקרסול נושא מעליו את כל משקל הגוף, נדרשת ממנו יציבות גבוהה ביותר. את הקרסול מיצבות שלוש רצועות מהצד החיצוני ורצועה אחת ענקית מהצד הפנימי. בנוסף מייצבים את הקרסול שרירים רבים אשר יוצאים מסביב לשוק ומתחברים לעצמות כף הרגל. אותם שרירים ורצועות עושים תפקיד חשוב מאד בתחושת המנח של כף הרגל אשר נקראת פרופריוספציה וכך תורמים לשיווי המשקל של כל הגוף.

נקע בקרסול:

המונח נקע בקרסול מתייחס לפגיעה ברמות חומרה שונות במבנים המייצבים את הקרסול בדגש על הרצועות. ברוב המקרים מדובר במנגנון של סיבוב או עיקום הקרסול בעוצמה חזקה. בדרך כלל נהוג לדרג פגיעה ברצועה בשלוש דרגות חומרה:
דרגה 1 - קרע חלקי קטן.
דרגה 2 - קרע חלקי גדול.
דרגה 3 - קרע מלא.
הרצועה שנפגעת בשכיחות הגבוהה ביותר נקראת ה-ATFL והיא הרצועה הקדמית ביותר משלושת הרצועות בצד החיצוני של הקרסול.
לאחר פגיעה טראומתית בקרסול לרוב יופיעו כאבים ונפיחות אשר יובילו למגבלה בטווח תנועה וביכולת נשיאת המשקל על הקרסול. במקרים של חבלה חמורה, עלול להיות שבר תלישה בו הרצועה נמשכת ותולשת חתיכה מהעצם באזור בה היא מתחברת לעצם.
לאחר נקע בקרסול, תפגע יכולת היציבות של הקרסול ואותה פרופריוספציה שחשובה לשיווי המשקל שלנו, על כן קיים סיכון גבוהה לפציעה חוזרת.

הטיפול:

רוב הנקעים בקרסול הם בדרגה נמוכה ועל כן אינם דורשים טיפול משמעותי פרט להורדת עומס וחזרה הדרגתית לפעילות.
במקרים של נקעים משמעותיים יותר זה לוקח זמן רב יותר ואנשים נוטים לקחת כדורים אנטי דלקתיים ולקבע את הקרסול בעזרת מגן קרסול קשיח או Aircast. כמו בבעיות רבות אחרות כדורים אנטי דלקתיים עוזרים להורדת הכאבים אך הם מפריעים לתהליך ההחלמה של הנקע ועל כן איני ממליץ ליטול אותם. קיבוע הקרסול יכול להיות רעיון טוב במידה ואנו עושים בשלב מוקדם פעילות שעלולה לסכן אתנו בפציעה חוזרת, אך לאורך זמן הוא מפריע לשרירים לחזור לבצע את פעולתם לייצוב הקרסול ועל כן השימוש בו חייב להיות מוגבל. 
החדשות הטובות הן כי קיים טיפול יעיל בפיזיותרפיה לזרוז את החזרה לפעילות לאחר נקע בקרסול ולהורדת הסיכון לפציעה חוזרת. 
הטיפול מתמקד בשלב הראשון בהורדת כאבים ונפיחות, החזרת יכולת תנועה ראשונית לקרסול וקיבוע לפי הצורך למניעת פגיעה נוספת. בהמשך הטיפול יתמקד בהחזרת טווחי תנועה מלאים לקרסול ושיקום יכולות היציבות והפרופריוספציה של הקרסול.

bottom of page