top of page

הפרעה ווסטיבולרית דינאמית

תמצית:

 

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללי. פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באוזן הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. הפרעה בתפקוד הדינאמי נוצרת לאחר שחלף התקף ווסטיבולרי אקוטי או לאחר פגיעה קלה באיבר הווסטיבולרי. הפרעה כזאת מתבטאת בסחרחורת (ורטיגו) בזמן תנועות אקראיות של הראש. בטיפול הפיזיותרפיסט יאבחן איזה תנועות מפיקות סחרחורת ויבנה לכם תוכנית תרגול של אותן תנועות בעוצמה המתאימה בכדי ליצור הסתגלות (הביטואציה) של המערכת לגירוי עד אשר לא תופק סחרחורת.

רקע:

 

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסיביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללית. בניגוד לשימוש הנפוץ במילה Vertigo כאבחנה רפואית, מדובר למעשה פשוט על סימפטום (תסמין) שיכול להופיע בשלל מקרים שונים (אבחנות רפואויות שונות). אבחון מקור הבעיה הוא המפתח על מנת לטפל בה בצורה מיטבית.
פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באזון הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. פיזיותרפיסט שעבר הכשרה מיוחדת לטיפול בסחרחורות מסוגל לטפל בחלק נרחב מהסחרחורות על רקע ווסטיבולרי.
המערכת הווסטיבולרית מורכבת משני איברים ווסטיבולריים (ימין ושמאל). האיבר הווסטיבולרי ממוקם באוזן הפנימית והוא נקרא הלבירינט (Labyrinth), הוא יושב בשכנות לאיבר השמיעה שלנו המאופיין בצורה של שבלול. הלבירינט אחראי על קריאה מדוייקת של תנועות הראש שאנו מבצעים והעברת המידע עליהן למוח. הלבירינט קורא את תנועות הראש באמצעות מערכת של 3 תעלות בצורת חצי עיגול, כאשר כל תעלה קוראת תנועות במישור שונה.

הפרעה בתפקוד הדינאמי:
 
במידה והייתה לנו פגיעה משמעותית באיבר הווסטיבולרי שהובילה להתקף אקוטי שכעת חלף או שהייתה לנו רק פגיעה קלה באיבר הווסטיבולרי ללא התקף אקוטי, יתכן שתיווצר/תישאר לנו הפרעה בתפקוד הדינמי של המערכת הווסטיבולרית. הפרעה כזאת מתבטאת בסחרחורת (ורטיגו) בזמן תנועות אקראיות של הראש, לרוב הסחרחורת תהיה משמעותית יותר ככל שהתנועה תהיה מהירה ופתאומית יותר. הסחרחורת שמופקת במצב כזה היא רגעית ברוב המקרים ולא נמשכת לאחר שהתנועה הופסקה יותר ממס' שניות בודדות.
בהפרעה בתפקוד הדינמי הסחרחורת מופיעה עקב אי התאמה בין השדרים שמגיעים משני האיברים בזמן תנועה. המצב יכול להשתפר באיטיות גם ללא טיפול ככל שמתקדמת ההחלמה באיבר שנפגע. אך במידה והפגיעה לא מחלימה לגמרי או שמעוניינים לשפר את מצב הסחרחורות מהר יותר ניתן לטפל בבעיה בפיזיותרפיה.

הטיפול:
 
בטיפול הפיזיותרפיסט ינחה אתכם לבצע מספר תנועות שונות במטרה לבדוק האם ואיזה תנועות מפיקות לכם סחרחורת. ברגע שנמצאו התנועות אשר מפיקות את הסחרחורת שלכם, הפיזיותרפיסט יבנה לכם תוכנית תרגול של אותן תנועות בעוצמה המתאימה בכדי ליצור הסתגלות (הביטואציה) של המערכת לגירוי של אותה תנועה. למעשה בחשיפה של המערכת לתנועה הבעייתית היא לומדת להשוות את אי ההתאמה בין השדרים שמגיעים משני האיברים הווסטיבולריים. בכדי שתיווצר אותה הסתגלות יש להקפיד על תוכנית התרגול בהדיקות.

bottom of page