top of page

התקף ורטיגו אקוטי

תמצית:

 

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסיביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללית. פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באזון הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. התקף ורטיגו אקוטי הוא מצב בו קיימת פגיעה אקוטית (עכשווית) משמעותית באחד מהאיברים הווסטיבולריים אשר יוצר תגובה קיצונית של סחרחורות, גם כאשר אנחנו לא זזים. במקרה של התקף ורטיגו אקוטי אין טיפול שיכול לפתור את הבעיה. החדשות הטובות הן כי מדובר על מצב שחולף בעצמו תוך יומיים עד שבועיים.

 
רקע:

 

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסיביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללית. בניגוד לשימוש הנפוץ במילה Vertigo כאבחנה רפואית, מדובר למעשה פשוט על סימפטום (תסמין) שיכול להופיע בשלל מקרים שונים (אבחנות רפואויות שונות). אבחון מקור הבעיה הוא המפתח על מנת לטפל בה בצורה מיטבית.
פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באזון הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. פיזיותרפיסט שעבר הכשרה מיוחדת לטיפול בסחרחורות מסוגל לטפל בחלק נרחב מהסחרחורות על רקע ווסטיבולרי.
המערכת הווסטיבולרית מורכבת משני איברים ווסטיבולריים (ימין ושמאל). האיבר הווסטיבולרי ממוקם באוזן הפנימית והוא נקרא הלבירינט (Labyrinth), הוא יושב בשכנות לאיבר השמיעה שלנו המאופיין בצורה של שבלול. הלבירינט אחראי על קריאה מדוייקת של תנועות הראש שאנו מבצעים והעברת המידע עליהן למוח. הלבירינט קורא את תנועות הראש באמצעות מערכת של 3 תעלות בצורת חצי עיגול, כאשר כל תעלה קוראת תנועות במישור שונה.

התקף ורטיגו אקוטי:
 
התקף ורטיגו אקוטי הוא מצב בו קיימת פגיעה אקוטית (עכשווית) משמעותית באחד מהאיברים הווסטיבולריים אשר יוצר תגובה קיצונית של סחרחורות בכל מצב, גם ללא תנועה, אך עוד יותר במצב של תנועת הראש. לרוב ההתקף יהיה מלווה בבחילות והקאות, לעתים מלווה ברגישות לאור וטינטון (מעין צלצולים באוזניים). אותו אדם הסובל מההתקף יעדיף לזוז כמה שפחות מפני שכל תנועה קטנה תרגום לעוצמת הסחרחורות להתגבר עוד יותר.
ההתקף נגרם ברוב המקרים על רקע ויראלי (וירוס באוזן הפנימית) או עקב חבלת ראש בה נגרם נזק פיזי לאיבר הווסטיבולרי. אותה פגיעה באיבר הווסטיבולרי בצד אחד מוציאה את המערכת הווסטיבולרית מאיזון מפני שאין התאמה בין המידע שמספקים למוח שני האיברים (ימין ושמאל) בזמן תנועה ואפילו כשאין תנועה כלל. התוצר של אי ההתאמה בתשדורת של שני הצדדים היא סחרחורת כמעט תמידית.

הטיפול:
 
במקרה של התקף ורטיגו אקוטי אין טיפול שיכול לפתור את הבעיה. הטיפול היחיד שניתן לתת הוא טיפול תרופתי סימפטומטי (נגד בחילות וכדומה) ומומלץ על מנוחה מוחלטת בכדי לגרות את המערכת כמה שפחות. החדשות הטובות הן כי מדובר על מצב שחולף בעצמו תוך יומיים עד שבועיים. גם במידה והנזק שנגרם לאיבר הווסטיבולרי לא החלים כלל עדיין ההתקף האקוטי אמור להשתפר במסגרת הזמנים הנ"ל. הסיבה לשיפור היא שהמערכת לומדת להשתמש בתשדורת החדשה (הלקויה) וליצור שוב מצב של איזון במערכת בזמן שאנחנו לא בתנועה. אך במצב כזה עדיין עלולה להישאר לנו הפרעה בתפקוד הדינמי של המערכת הווסטיבולרית – כלומר סחרחורת בזמן תנועת הראש.  

bottom of page