top of page

סחרחורות

BPPV

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסביבה, ו/או חוסר איזון ושיווי משקל כללי. פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באוזן הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. BPPV הוא מצב של בו ישנם חלקיקים קטנים שנכנסו לאחת או יותר מהתעלות של האיבר הווסטיבולרי. עקב כך נוצרת סחרחורת סיבובית בזמן שינוי מנח הראש.  בבדיקה שמבצע הפיזיותרפיסט ניתן לאבחן באיזה מהתעלות נמצאים אותם חלקיקים שיוצרים את ההפרעה.בטיפול מבצעים סדרה של תנועות עם הראש בכדי שאותם החלקיקים יצאו מאותה התעלה.

 

התקף ורטיגו אקוטי

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללי. פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באוזן הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. התקף ורטיגו אקוטי הוא מצב בו קיימת פגיעה אקוטית (עכשווית) משמעותית באחד מהאיברים הווסטיבולריים אשר יוצר תגובה קיצונית של סחרחורות, גם כאשר אנחנו לא זזים. במקרה של התקף ורטיגו אקוטי אין טיפול שיכול לפתור את הבעיה. החדשות הטובות הן כי מדובר על מצב שחולף בעצמו תוך יומיים עד שבועיים.

הפרעה ווסטיבולרית דינאמית

סחרחורת (Vertigo) הוא מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללי. פגיעה במערכת הווסטיבולרית (באוזן הפנימית) עלולה ליצור את הסחרחורת. הפרעה בתפקוד הדינאמי נוצרת לאחר שחלף התקף ווסטיבולרי אקוטי או לאחר פגיעה קלה באיבר הווסטיבולרי. הפרעה כזאת מתבטאת בסחרחורת (ורטיגו) בזמן תנועות אקראיות של הראש. בטיפול הפיזיותרפיסט יאבחן איזה תנועות מפיקות סחרחורת ויבנה לכם תוכנית תרגול של אותן תנועות בעוצמה המתאימה בכדי ליצור הסתגלות (הביטואציה) של המערכת לגירוי עד אשר לא תופק סחרחורת.

סחרחורת על רקע צווארי

סחרחורת (Vertigo) זה מצב בו האדם חש מעין תחושת סיבוב מהיר של גופו או של הסביבה, או חוסר איזון ושיווי משקל כללי. מלבד סחרחורת על רקע פגיעה במערכת הווסטיבולרית באופן הפנימית, סחרחורת יכולה להיגרם ממקור צווארי. במצבים שונים של כאב או מגבלה בצוואר הטונוס הבסיסי של חלק מהשרירים באזור יכול להשתנות וליצור אי התאמה בין המידע שמגיע מהצוואר וממערכות אחרות אל המוח ואז נוצרת סחרחורת. הטיפול במקרה כזה יתמקד בצוואר ויכלול טכניקות של עיסוי שרירים והנעת מפרקים בצוואר בניסיון להשפיע על הטונוס השרירי, בתוספת לתרגול תנועתי אקטיבי שייתן למטופל כלים לעזור לבעיה בעצמו.

bottom of page